زاینر ، سرویس ساین اپ های iOS

نام سرویس نوع سرویس مدت اعتبار سرویس مدت زمان تحویل هزینه آپدیت ها سایر امکانات قیمت
Statistic Extension افزونه آمار نصب 365 روز 1 روز - - ارائه آمار نصب روزانه اپلیکیشن شما

- ارائه آمار نصب تجمیع شده (تعداد کل نصب اپلیکیشن)

- ارائه آمار نصب اپلیکیشن به تفکیک نسخه سیستم عامل iOS

- ارائه آمار نصب اپلیکیشن به تفکیک نسخه ارائه شده توسط شما

- ارائه آمار نصب اپلیکیشن به تفکیک نوع دیوایس (iPhone , iPad)

- توجه کنید که این سرویس بر روی پلن های ثبت شده شما فعال میگردد و بدون پلن کاربردی ندارد

3,500,000 ریال
Bronze اینترپرایز ویژه پروژه های کوچک 365 روز 2 روز 100,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۱ مرتبه

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۱ روز کاری محدودیت نصب فقط برای ۱۰۰۰ کاربر

5,000,000 ریال
Silver اینترپرایز ویژه پروژه های کوچک 365 روز 2 روز 120,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- پشتیبانی کامل از سرویسهایی نظیر Push notification و سایر Capabilities

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۲ مرتبه

- زمان آماده سازی ساین اصلی 2 روز کاری

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۱ روز کاری

- محدودیت نصب فقط برای ۲۰۰۰ کاربر

7,500,000 ریال
Gold اینترپرایز ویژه پروژه های کوچک 365 روز 1 روز 150,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- پشتیبانی کامل از سرویسهایی نظیر Push notification و سایر Capabilities

- امکان انتشار اپ بدون تغییر باندل اصلی اپ و ارسال نوتیفیکیشن از منابع سابق

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۴ مرتبه

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۱۰ ساعت از زمان درخواست

- محدودیت نصب ندارد

10,000,000 ریال
Premium اینترپرایز ویژه پروژه های تجاری 365 روز 1 روز 200,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- پشتیبانی کامل از سرویسهایی نظیر Push notification و سایر Capabilities

- امکان انتشار اپ بدون تغییر باندل اصلی اپ و ارسال نوتیفیکیشن از منابع سابق

- اعطای پروفایل برای خروجی گرفتن بصورت Development

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۸ مرتبه

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۱۰ ساعت از زمان درخواست

- محدودیت نصب ندارد

18,000,000 ریال
Ultimate اینترپرایز ویژه پروژه های تجاری بزرگ 365 روز 1 روز 200,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- پشتیبانی کامل از سرویسهایی نظیر Push notification و سایر Capabilities

- امکان انتشار اپ بدون تغییر باندل اصلی اپ و ارسال نوتیفیکیشن از منابع سابق

- اعطای پروفایل برای خروجی گرفتن بصورت Development

- دسترسی به آمار نصب اپ با استفاده از افزونه آمار

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۱۵ مرتبه

- زمان آماده سازی ساین اصلی ۵ ساعت از زمان درخواست

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۵ ساعت از زمان درخواست

- محدودیت نصب ندارد

30,000,000 ریال
Unlimited سرویس تجاری نامحدود 365 روز 1 روز 350,000 ريال - آپلود در هاست مجهز به SSL

- اعطای لینک مستقیم نصب بر روی دیوایس

- پشتیبانی کامل از سرویسهایی نظیر Push notification و سایر Capabilities

- امکان انتشار اپ بدون تغییر باندل اصلی اپ و ارسال نوتیفیکیشن از منابع سابق

- اعطای پروفایل برای خروجی گرفتن بصورت Development

- دسترسی به آمار نصب اپ با استفاده از افزونه آمار

- تعداد آپدیت مجاز در هر ماه ۲۰ مرتبه

- زمان آماده سازی ساین اصلی ۱ ساعت از زمان درخواست

- زمان آماده سازی هر آپدیت ۱ ساعت از زمان درخواست

- محدودیت نصب ندارد

50,000,000 ریال